Mimulus5AW

 

“Cada persona que coneixem al llarg de la nostra vida, ja sigui la mare, la parella, un fill, un estrany o un amic, es converteix en un company de viatge”   (Dr. Edward Bach, 1886-1936)

El Dr. Bach, metge, filòsof i homeòpata, va dedicar els darrers anys de la seva vida a l’estudi de trenta-vuit flors silvestres no tòxiques, cadascuna de les quals es correlaciona amb un estat negatiu de la ment, tret de personalitat o temperament específic de la persona, que sovint són la causa psicosomàtica del seu desequilibri físic o emocional.  El Dr. Bach entenia la malaltia com el resultat de tot un seguit de disharmonies a nivell mental o emocional i la considerava un avís positiu de l'organisme que ens permet corregir el camí equivocat.

El sistema floral del Dr. Bach, contempla tots els aspectes de la persona a qualsevol edat i etapa de la vida, harmonitzant-la a nivell físic, mental, emocional i espiritual. Des de la seva perspectiva, les malalties del cor i de la ment haurien d’ésser el nucli d’atenció de qualsevol terapeuta: 'els nostres temors, aprensions, ansietats... són els sentiments que obren la porta a la malaltia' afirmava el Dr Bach, establint així la connexió entre sentiments i malaltia física. Podem concloure, doncs, que la manca d’harmonia a nivell emocional, es pot traduir en un futur desequilibri psíquic o físic.

Les trenta-vuit essències del sistema floral es divideixen en set grups emocionals cadascun dels quals està format per diferents remeis.

Waterfall on a tributary of New River; New River Gorge National River, WV

Així trobem essències florals per:

El temor i la por: pànic, por de causa coneguda o desconeguda, por al descontrol de la ment, a la pèrdua, mals presagis...
La incertesa: manca de confiança, depressió, desesperança, insatisfacció...
La manca d’interès per les circumstàncies presents: desatenció, dispersió, manca de concentració, apatia, resignació, cansament psicofísic...
La soledat: orgull, sentiment de superioritat, impaciència, poca capacitat d’escoltar els altres...
La hipersensibilitat: falsa alegria, manca d’expressió dels propis sentiments, masoquisme, influenciabilitat, gelosia, enveja...
L’abatiment i la desesperació: baixa autoestima, sentiments de culpa, angoixa, xoc o trauma físic i/o psíquic, dol, ressentiment...
L’excessiva preocupació pel altres: sentiment de possessió, fanatisme, autoritarisme, supèrbia, rigidesa, repressió...

De les trenta-vuit essències florals que conformen el sistema, trenta-set estan compostes per flors no tòxiques, la majoria silvestres i unes poques cultivades, i una és aigua de manantial amb propietats curatives. A aquestes trenta-vuit flors cal afegir-hi el Rescate (Rescue Remedy), que està format per cinc essències que corresponen a quatre dels set grups emocionals i que s’utilitza en situacions de crisi o emergència, però no com a tractament de fons.

Per a una correcta prescripció de les essències florals, l’entrevista personal en profunditat és molt important. No es basa només en la simptomatologia, que pot ser comú a moltes persones, sinó en els trets caracterològics i en la pròpia personalitat, que són, en definitiva, l'origen del problema i els que ens permetran trobar les flors més adients.

star of bethelehem

Tara-Yoga2

Tot i que aquest sistema floral es senzill en essència, 'qui distorsioni o compliqui el sistema, el farà perillós con una arma', afirmava el Dr. Bach, no significa pas que arribar a la fórmula adequada per a cada persona sigui tasca fàcil. Requereix coneixement de la psicologia humana, amor pels altres i sensibilitat i objectivitat suficients per destriar el gra de la palla, per tal d'abordar la causa, no els efectes. El terapeuta haurà de fugir, per tant, de les formulacions genèriques que es poden comprar ja preparades i que poden ajudar en determinades situacions agudes,  per trobar la fórmula individual i única per aquella persona. 

La formulació ha d’incloure pocs remeis. Idealment entre 5 ó 7, tot i que poden ser menys, i un màxim de 9 essències, sent la posologia normal de 4 gotes x 4 cops al dia. En determinats casos però, les flors es poden prendre tantes vegades com calgui. Al llarg de les successives visites, la formulació inicial s'anirà revisant, un cop valorats els nous aspectes que hagin aflorat o variat.