veggies

Que el teu aliment sigui la teva medicina i la medicina el teu aliment (Hipòcrates, segle V aC)

L’alimentació hauria d’ésser la nostra primera i principal farmàcia. Una dieta sana, equilibrada i suficient,  serà la que ens permetrà preservar la salut o recuperar-la en cas de malaltia i constituirà un complement essencial als tractaments mèdics al·lopàtics o a les teràpies naturals, sense perdre de vista que la nostra pròpia singularitat requereix una aproximació dietètica individualitzada i respectuosa amb les nostres necessitats.

L'ésser humà, que en el seu entorn natural ha seguit sempre una alimentació basada en aliments estacionals, necessita consumir un ampli i variat ventall de nutrients per gaudir d'equilibri físic, mental i emocional. La dieta equilibrada hauria de fugir dels pseudoaliments i prioritzar un elevat consum d'aliments del regne vegetal, ecològics i de proximitat, que la natura ens ofereix a cada època de l’any.

Grapefruits on a wooden table.

Control de pes

El sedentarisme i l'estil de vida propi de les societats industrialitzades, són les principals causes de sobrepès i obesitat, tant en la població adulta com infantil, relacionant-se amb el desenvolupament d’un gran nombre de malalties. Un pes saludable al llarg de la vida és vital per preservar la salut, però hauriem de fugir de les dietes miraculoses que aparèixen cada temporada amb la promesa d'aconseguir ràpidament el pes ideal. Sovint són desequilibrades i generen un efecte rebot perquè no fomenten l’adquisició d’uns bons hàbits. Consegüentment, al cap d'un cert temps, recuperem el pes perdut o fins i tot el sobrepassem. No cal fer règim ni dietes estrictes; l'important és aprendre a alimentar-nos correctament per mantenir un pes saludable d'acord amb la nostra constitució. La dieta individualitzada, una bona educació nutricional  i la pràctica habitual d’exercici físic, seran les eines cabdals que ens permetran perdre pes de forma progressiva i duradora i mantenir-lo, sense posar en perill un bé tan preuat com la salut.

Prevenció de l'envelliment prematur: estil de vida i cosmètica natural

Totes les teories, estudis científics i corrents de pensament contemporanis o de l'antiguitat, que lloen el potencial terapèutic que atresoren els aliments, coincideixen a afirmar que l'aliment és font de vida i salut, però també de bellesa. Una bellesa que aflora des de l'interior i que té molt a veure amb els nostres hàbits alimentaris. Sovint cuidem externament la nostra pell, però no ens aturem a pensar que la joventut dels òrgans i de la pell i, per tant, la prevenció del seu envelliment prematur, depen, en gran mesura, de la qualitat energètica dels aliments que nodreixen diàriament els bilions de cèl·lules que conformen el nostre organisme. Per tant, a banda de practicar exercici físic i alimentar externament la pell amb cosmètics naturals, l'alimentació hauria d'èsser el nostre principal cosmètic. Alimentació i cosmètica natural van de la mà, motiu per al qual a totes aquelles persones que em demanen assessorament per prevenir l'envelliment prematur, els ofereixo tant consells dietètics com cosmètics que els permetin gaudir d'un atractiu natural, en funció de la seva edat.

pielsaludable

ametlles

Assessorament nutricional

Si cerques assessorament nutricional en cas de malaltia, sobrepès, esport, embaràs, menopausa, vellesa, prevenció de l’envelliment prematur... o, senzillament,  per mantenir un bon estat de salut, millorar els teus hàbits o bé seguir una dieta vegetariana o amb menys proteïna animal,  a partir d'una entrevista personal et dissenyaré una dieta individualitzada, atenent a la teva situació particular,  al temps que pots dedicar a la cuina o a les teves pròpies circumstàncies i filosofia de vida, tot aplicant en la seva elaboració, tant els principis occidentals com els de la Dietoteràpia Xinesa o  Ayurveda, que tenen molt en compte la individualitat i singularitat de la persona.